Hoặc bằng
Trang chủ

Tài khoản

Tài khoản

Cách khắc phục lỗi triển khai game báo ngưng kết nối

Trong quá trình triển khai game xuống các máy trạm, CSM Click Server báo “Đang kiểm tra” ở cửa sổ Triển khai và tiến trình này cứ lập đi lập lại mà không tải cập nhật xuống các máy được, dẫn đến việc CSM Click Server báo “Ngưng kết nối” đối với máy trạm đó.

Cách khắc phục:

Trên CSM Click Server -> Game Online -> Chuột phải vào game -> chọn “Sửa”.

Tiếp theo trong cửa sổ “Thiết lập game…” chọn “Chi tiết” ở mục “Kiểm tra thư mục game”

Sau đó triển khai game lại bình thường.

 

Lưu ý

Khi chọn tùy chọn này, các máy trạm sau khi được triển khai sẽ khởi động lại để quá trình xuyên băng hoàn tất.