Hoặc bằng
Trang chủ

Tài khoản

Tài khoản

Xóa game máy trạm trong CSM Click và trên máy chứa game, máy trạm

Ngoài tính năng xóa game khỏi danh sách CSM Click, từ phiên bản CSM 5.0.9 trở đi CSM Click có thêm tính năng xóa game ở máy chứa game và các máy trạm.
Bước 1: Vào CSM Click Server, chọn các game muốn xóa sau đó nhấn vào nút Xóa
Lưu ý: để chọn nhiều game cùng lúc, bạn có thể nhấn giữ Ctrl + chuột trái để chọn nhiều game trong danh sách game.

Bước 2: Chọn các tuỳ chọn xóa theo ý muốn trong cửa sổ Xóa game
Chú thích:

  • Xóa khỏi danh sách CSM Click: chỉ xóa danh mục game trong CSM Click Server và icon của game đó trên CSM Click Client, source game vẫn tồn tại trong máy chứa game và các máy trạm
  • Xóa game trên máy chứa game: tùy chọn này ngoài việc xóa game trên máy chứa game thì mặc định sẽ xóa cả game đó khỏi danh sách CSM Click
  • Xóa game trên máy trạm: chỉ xóa source game đó trên máy trạm, trên hệ thống CSM Click và máy chứa game vẫn còn tồn tại game đó.

Bước 3: Nếu chọn ở mục Xóa game trên máy trạm ở Bước 2, cửa sổ tiếp tục hiện lên sẽ hiện lên danh sách các máy trạm, bạn chọn các máy cần xóa game sau đó nhấn vào Xóa game.

Sau khi tiến trình xóa game báo Thành công, nhấn nút Thoát để hoàn tất việc xóa game