Hoặc bằng
Trang chủ

Đăng nhập

Hướng dẫn tìm lại mật khẩu

Bước 1: Nhấn vào mục "Quên mật khẩu".
Bước 2: Nhập "Tên đăng nhập", chọn mục "Quên mật khẩu".
Bước 3: Có 4 cách để lấy lại mật khẩu.
  • Chọn "Sử dụng mã game (mật khẩu cấp 2)" nếu còn sử dụng được mã game.
  • Chọn "Sử dụng câu hỏi và câu trả lời bảo mật" nếu tài khoản chưa thiết lập chế độ bảo vệ tài khoản game (nếu tài khoản đã thiết lập chế độ bảo vệ tài khoản game thì dòng này sẽ bị mờ, và không chọn được).
  • Chọn "Gởi thư về địa chỉ email đã đăng ký cho tài khoản" nếu sử dụng được email đăng ký tài khoản.
  • Sử dụng số điện thoại bảo vệ tài khoản.

Đăng nhập

Nhập thông tin tài khoản Zing ID
Hoặc bằng
Khu Vườn Trên Mây Cấm giới AniWorld Đảo rồng Hàng rong
Ủn ỉn Happy me 123Pay 123.vn 123 Mua