Hoặc bằng
Trang chủ

Tài khoản

Tài khoản

Cập nhật hướng dẫn "Reset Pass Rương Gunny"

 

 • Cách 1: Gửi yêu cầu "Reset Pass Rương Gunny" trực tiếp qua trang hỗ trợ.
  • Khi gửi yêu cầu "Reset Pass Rương Gunny" thành công, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản 3 ngày ngay lập tức. Sau 3 ngày tài khoản sẽ được mở khóa và xóa pass rương cũ, bạn có thể vào game và thiết lập lại pass rương mới.
  • Muốn hủy yêu cầu "Reset Pass Rương Gunny" để mở khóa tài khoản thì bạn vui lòng chọn "Hủy yêu cầu khôi phục pass rương". Sau khi hủy yêu cầu thành công thì tài khoản sẽ được mở khóa, lúc này bạn có thể vào game và sử dụng pass rương cũ để chơi game. 

Lưu ý

 • Tài khoản không đăng ký số giấy tờ sẽ được reset pass rương ngay mà không phải khóa tài khoản.
 • Tài khoản đang bị khóa nếu gửi tiếp yêu cầu "Reset Pass Rương Gunny" sẽ chuyển thành khóa xác minh và muốn mở khóa phải đến Nghênh Khách Đường. Do đó nếu tài khoản đang bị khóa thì vui lòng mở khóa trước.
   
 • Cách 2: Gửi yêu cầu "Reset Pass Rương Gunny" qua SMS
  • Bạn có thể nhắn tin Reset Pass Rương Gunny theo cú pháp RPR [Tai Khoan] [Server] gửi 6169.
  • Nếu các thông tin tên tài khoản, server chính xác thì hệ thống sẽ reset pass rương ngay lập tức.

Lưu ý

 • Tài khoản đang bị khóa không thể reset rương qua SMS
 • Thoát nhân vật ra khỏi game trước khi thực hiện nhắn tin SMS reset pass rương
 • Hệ thống sẽ reset pass rương tất cả nhân vật đang có trong server.
   
 • Cách 4: Bạn có thể gửi thư tay với yêu cầu "Reset Pass Rương Gunny". (Trong thư tay bạn vui lòng cung cấp tên tài khoản, tên nhân vật và server + bản sao y giấy tờ đã đăng ký trong tài khoản có thời hạn công chứng là 3 tháng).