Nhằm cải thiện một số tính năng nên hệ thống đã chuyển từ https://hotro1.zing.vn sang http://hotro1.zing.vn. Để vào website dễ dàng bạn vui lòng thực hiện như sau:

- Bỏ chữ “s” sau http
- Hoặc gõ chính xác http://hotro1.zing.vn.

Rất mong bạn thông cảm về sự bất tiện trên.