Hoặc bằng
Trang chủ

Tài khoản

Tài khoản

Quên mật khẩu 2 (mã game)

Bước 1: Vào trang https://id.zing.vn/, nhấn vào mục "Quên mật khẩu".

Bước 2: Nhập "Tên/Email/Số điện thoại đăng nhập", và chọn mục "Quên mã game (mật khẩu cấp 2)".

Bước 3: Hệ thống thông báo gửi đường dẫn xác nhận về hộp thư của bạn.

Bước 4: Đăng nhập vào hộp thư đã đăng ký với Zing ID và nhấn vào đường dẫn xác nhận.

Bước 5: Điền đầy đủ các thông tin, sau đó nhấn "Đồng ý".