Thay đổi thông tin tài khoản

Chứng minh quyền sở hữu tài khoản

Bạn hãy nhập tất cả những thông tin bạn còn giữ lại của tài khoản
Tìm hiểu thêm hướng dẫn thay đổi thông tin trực tuyến hoặc gọi 1900 561 558 để được giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan
Với loại yêu cầu này, tài khoản có thể bị khóa để xác minh quyền sở hữu tài khoản

Thông tin hiện tại

 • Sản phẩm tham gia: *
 • Máy chủ: *
 • Nhân vật: *
 • Tên tài khoản: *
 • Thông tin thanh toán: *

  Nhập tất cả những thông tin bạn biết và hình ảnh (nếu có) về lịch sử thanh toán của tài khoản này

  • Thông tin thẻ nạp trong 2 tháng gần đây nhất
  • Thông tin thanh toán bằng ATM: Sao kê ngân hàng trong 2 tháng gần nhất, CMND chủ tài khoản Ngân hàng
  • Địa chỉ đại lý Zing xu và số Zing xu đã nạp cho tài khoản
 • Đính kèm hình chụp (thẻ nạp, bảng sao kê, CMND chủ tài khoản ATM ...)
 • Thông tin tài khoản: *

  Nhập tất cả những thông tin về tài khoản và sản phẩm đã dùng tài khoản này để tham gia

  • Tài khoản được tạo trong khoảng thời gian nào?
  • Tên nhân vật, máy chủ đang tham gia
  • Lịch sử chuyển server của nhân vật (nếu có)

Thông tin mới

Thông tin liên hệ

Nếu tiếp tục quá trình thay đổi xem như bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng dịch vụ thay đổi thông tin tài khoản trực tuyến