Thay đổi thông tin tài khoản

Thay đổi thông tin tài khoản

Hỗ trợ các trường hợp cần thay đổi số CMND, địa chỉ Email hoặc Số điện thoại bảo vệ đã đăng ký trong tài khoản

Thay đổi CMND

Tài khoản có đăng ký đúng số CMND, sử dụng được Email và Số điện thoại bảo vệ trong tài khoản

Gửi yêu cầu

Thay đổi CMND (Dành cho Khách hàng sinh sống tại nước ngoài)

Tài khoản có đăng ký đúng số CMND và có giấy tờ xác nhận đang sinh sống tại nước ngoài

Gửi yêu cầu

Nếu bạn bị mất thông tin bảo vệ tài khoản, vui lòng tìm hiểu cách khôi phục lại thông tin tại đây