17/04/2018

19/04 Thay đổi đầu số nhắn tin các dịch vụ hỗ trợ tài khoản sang 8179

Chuyển đầu số SMS từ 8198 sang 8179

Nhằm nâng cao chất lượng, hệ thống dịch vụ hỗ trợ tài khoản qua tin nhắn SMS sẽ được chuyển qua đầu số mới 8179. Thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian bắt đầu: Từ 12h00 ngày 19/04/2018.
 • Các dịch vụ ảnh hưởng :
  • Khóa
  • Mở khóa
  • Reset mật khẩu rương
  • Thay đổi thông tin tài khoản

Hướng dẫn dịch vụ Khóa
Hướng dẫn dịch vụ mở khóa
Hướng dẫn dịch vụ Reset mật khẩu rương
Thay đổi thông tin tài khoản

 • Cú pháp : cú pháp không thay đổi chỉ thay đổi đầu số nhắn tin
 • Lưu ý : Sau thời gian thông báo trên, các tin nhắn gửi đến đầu số cũ (8198) sẽ không còn hiệu lực.