11/04/2017

Cách giảm dung lượng hình ảnh

Hiện nay trong quá trình gửi yêu cầu hỗ trợ, bạn cần cung cấp hình ảnh để hỗ trợ được nhanh chóng hơn, nhưng khi đính kèm hình đôi khi hay bị báo dung lượng quá lớn. Vậy làm sao để giảm dung lượng hình ảnh lại? Bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau:

1. Kiểm tra dung lượng hình ảnh:

- Rê chuột vào hình cần kiểm tra sẽ hiện ra popup hiển thị thông số của ảnh

- Nếu rê chuột vào không hiện popup, bạn có thể bấm chuột phải vào hình, kéo xuống dưới cùng chọn Properties

2. Chỉnh dung lượng hình ảnh:

- Mở Paint lên,bằng cách vào Start -> Programs -> Accessories -> Paint

Windows 10

- Sau khi cửa sổ chương trình Paint hiện lên bạn chọn File -> Open để mở ảnh cần thay đổi kích thước, ở đây mình mở file DSCF2667.JPG ở trên.

- Tiếp tục vào menu File -> Save as → JPEG picture

- Sẽ có 1 cửa sổ bật lên, dòng file name nếu cần đặt lại tên bạn có thể tự chỉnh sửa, sau đó chọn SAVE để lưu

- Sau đó kiểm tra lại dung lượng hình ảnh như bước 1, lúc này độ phân giải của ảnh đã được giảm xuống.

3. Thay đổi kích thước ảnh:

Nếu vẫn chưa hài lòng với dung lượng của ảnh và bạn muốn giảm dung lượng nữa, bạn có thể thay đổi kích thước của ảnh bằng cách:

- Mở lại file ảnh gốc trên Paint: chọn Open → chọn file ảnh cần chỉnh.

- Để thay đổi kích thước của ảnh thì vào menu Image -> Stretch /Skew

Windows 7

Windows 10

- Bạn hãy nhập vào % của ảnh còn lại, nhớ nhập 2 thông số Horizontal và Vertical bằng nhau để ảnh khỏi bị méo dạng. Ở đây mình nhập cả hai là 40% có nghĩa là mình chỉ cần 40% kích thước so với ảnh ban đầu thôi.

- Tiếp tục vào menu File -> Save as → chọn JPEG và lưu lại tên file, lúc này dung lượng hình đã giảm đi rồi.