03/06/2015

Chuyện gì xảy ra khi đang tham gia game nhưng bị mất điện thoại di động?

Khi bị mất điện thoại bạn có thể sẽ bị mất luôn tài khoản game !

Để đảm bảo an toàn, khi mất điện thoại chúng tôi khuyên bạn trước tiên phải thay đổi lại tất cả mật khẩu của Facebook, Google, ZingMe (bao gồm mật khẩu đã sử dụng để đăng nhập vào game), các mật khẩu liên quan đến việc thanh toán và mua hàng trên mạng, sau đó liên hệ nhà mạng để làm thủ tục cấp lại sim số.

Tiếp đến bạn có thể sử dụng các cách sau để đăng nhập vào đúng tài khoản trước đó đã tham gia game:

  • Đăng nhập vào game bằng đúng hình thức đăng nhập cũ (Zalo hoặc ZingMe, G+, Facebook). Nếu dùng Facebook, bạn cần thoát tài khoản Facebook trên thiết bị cũ bằng cách sau:
    • Sau khi đã thay đổi mật khẩu Facebook, bạn chọn Cài đặt Di động > Chọn vào Bạn mất điện thoại? để đăng xuất tài khoản Facebook khỏi thiết bị cũ
    • Tiếp tục chọn Ứng dụng > Tìm và xóa ứng dụng game để thoát tài khoản game ra khỏi thiết bị cũ
  • Dùng tên email và mật khẩu đã khai báo để đăng nhập vào game (nếu sử dụng hình thức "Chơi Ngay")

 

Lưu ý: trường hợp sử dụng hình thức "Chơi Ngay" nhưng không khai báo email bảo vệ thì bạn sẽ bị mất hoàn toàn dữ liệu tài khoản game.