10/06/2015

Điều gì xảy ra khi bạn sử dụng hình thức "Chơi ngay" ?

Với ba hình thức đăng nhập sản phẩm game Mobile, hình thức "Chơi ngay" là đơn giản và nhanh nhất để bạn tiếp cận sản phẩm.

Khi chọn hình thức này, bạn không cần đăng nhập tài khoản, không cần liên kết Facebook hay Google ... tuy nhiên lại có những hạn chế như sau:

  • Khi bạn cài đặt game, hoặc reset lại hệ điều hành của Smartphone, bạn sẽ bị mất toàn bộ dữ liệu game.
  • Khi bạn đổi thiết bị di động (hoặc bị mất thiết bị di động), bạn sẽ bị mất luôn tài khoản game.