18/02/2016

Đừng cung cấp thông tin tài khoản của mình cho người khác !

Đó là cách duy nhất bạn có thể bảo vệ tài khoản của mình!

Bạn sẽ có thể bị thay đổi thông tin tài khoản, nếu bạn cung cấp cho người khác biết :

  • Bản chính/ bản scan hình ảnh giấy Chứng minh nhân dân (CMND) đăng ký trong tài khoản.
  • Bản chính/ bản scan hình ảnh một loại giấy tờ khác có hình ảnh của bạn (vd: Giấy phép lái xe, passport, thẻ sinh viên…).

 

Vì vậy chúng tôi khuyên bạn, ĐỪNG BAO GIỜ cung cấp hình ảnh các loại giấy tờ cá nhân cho người khác, để tránh việc bị người đó dùng những giấy tờ này thay đổi thông tin tài khoản của bạn!

Hãy nhớ, bạn chắc chắn có thể bảo vệ an toàn tài khoản của mình bằng cách:

 

Trân trọng

BP. Hỗ Trợ Khách Hàng