14/04/2015

Hướng dẫn thiết lập bảo mật cho Facebook, Google+, ZingID để giữ an toàn tài khoản game của bạn

Bạn có biết: “Khi bị mất tài khoản Facebook, Google+ hoặc ZingID đồng nghĩa với việc tài khoản game của bạn cũng bị mất?”

Trường hợp này xảy ra khi bạn quên mật khẩu hoặc bị một người nào đó thay đổi mật khẩu Facebook, mật khẩu Google+ hoặc mật khẩu ZingID của bạn. Khi đó bạn không thể sử dụng Facebook, Google+ hoặc ZingID này để đăng nhập vào game nữa và tài khoản game đang chơi xem như đã bị mất.

Tuy nhiên nếu đã thiết lập bảo mật cho tài khoản Facebook, Google+ hoặc ZingID thì bạn không cần quá lo lắng vì bạn có thể sử dụng thông tin bảo mật này để đặt lại mật khẩu cho các tài khoản này và đăng nhập lại.

Sau đây là cách bạn có thể làm để giữ an toàn cho tài khoản của mình:

 1. Thêm số điện thoại di động cho tài khoản Facebook của bạn:
  • Đăng nhập vào Tài khoản Facebook
  • Nhấp vào dấu sổ xuống ở trên cùng bên phải
  • Chọn Cài đặt (Settings) > Di Động (Mobile) > Thêm số điện thoại (Add Phone)
  • Thực hiện theo hướng dẫn để thêm số điện thoại vào tài khoản. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm hiểu cách thêm địa chỉ email khác vào tài khoản Facebook để luôn có bản email sao lưu lấy lại mật khẩu nếu bạn bị mất thiết bị di động.
 2. Thêm số điện thoại di động cho tài khoản Google của bạn
  • Đăng nhập vào Tài khoản Google
  • Trong phần "Thông tin cá nhân và bảo mật", hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn.
  • Chọn Điện thoại > Thêm số điện thoại khôi phục.
  • Thực hiện theo hướng dẫn để thêm số điện thoại vào tài khoản
 3. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm hiểu cách thêm địa chỉ email khôi phục vào tài khoản Google để đảm bảo rằng bạn luôn có thể lấy lại quyền truy cập vào tài khoản.

 4. Cập nhật thông tin chứng thực cho tài khoản ZingID của bạn
  • Đăng nhập vào Tài khoản ZingID
  • - Trong phần “Thông tin bảo vệ”, cập nhật Số điện thoại, Email, số CMND để chứng thực cho tài khoản ZingID
  • Sau khi cập nhật 3 thông tin trên, bạn có thể sử dụng các thông tin bảo mật này để lấy lại quyền truy cập vào tài khoản
 5.