Mất thông tin tài khoản

Mất thông tin tài khoản

Mất Email hoặc Số điện thoại bảo vệ

Tài khoản có đăng ký đúng số CMND nhưng không sử dụng được Email hoặc Số điện thoại bảo vệ trong tài khoản

Gửi yêu cầu

Mất thông tin số CMND bảo vệ

Tài khoản không đăng ký CMND (hoặc đã đăng ký 1 dãy số CMND không có thật)

Gửi yêu cầu

Nếu bạn cần thay đổi thông tin bảo vệ trong tài khoản, vui lòng tìm hiểu thêm tại đây