10/06/2015

Những lưu ý khi cài đặt (hoặc reset) lại hệ điều hành cho Smartphone của bạn

Để đăng nhập vào đúng tài khoản đang tham gia game sau khi cài đặt (hoặc reset) lại hệ điều hành cho Smartphone, bạn nên lưu ý các vấn đề sau:

  • Kiểm tra và khai báo tên email và mật khẩu đăng nhập cho các trường hợp "Chơi Ngay".
  • Ghi nhớ các mật khẩu của Zalo (hoặc ZingMe, G+, Facebook) để có thể đăng nhập vào được tài khoản sau khi tiến hành cài đặt (hoặc reset) lại hệ điều hành.
  • Ghi nhớ tên máy chủ, nhân vật đang chơi & ID nhân vật trong game để để nhân viên có thể hướng dẫn bạn nếu gặp sự cố.