09/10/2015

Ra mắt tính năng thay đổi và khôi phục thông tin bảo mật trực tuyến

Dịch vụ hỗ trợ Khách hàng vừa cập nhật thêm tính năng thay đổi thông tin tài khoản trực tuyến. Thông qua tiện ích này, bạn có thể thay đổi thông tin tài khoản trực tuyến dù bạn sinh sống tại Việt Nam hay nước ngoài, chỉ cần bạn có thể truy cập Internet.

Và đặc biệt hơn, với trường hợp bạn bị mất thông tin bảo vệ tài khoản, thông qua biểu mẫu trực tuyến, chúng tôi sẽ giúp bạn khôi phục thông tin, hoặc chứng thực quyền sở hữu tài khoản ngay tại nhà.

Bạn có thể thực hiện thay đổi thông tin, hoặc khôi phục thông tin bảo mật qua các thao tác như sau:

Thay đổi thông tin tài khoản

 • Truy cập trang hotro.zing.vn
 • Chọn dịch vụ "Thay đổi thông tin tài khoản"
 • Trong này có 2 biểu mẫu, dành cho Khách hàng sinh sống tại Việt NamKhách hàng sinh sống tại nước ngoài.
 • Nếu bạn sinh sống tại Việt Nam
  • Bạn sẽ phải nhập thông tin hiện tại của tài khoản và thông tin cần thay đổi
  • Bạn sẽ phải cung cấp hình ảnh giấy tờ của số CMND bảo vệ tài khoản và giấy tờ của số CMND mới cần đổi qua(Tìm hiểu thêm về các hình ảnh hợp lệ)
  • Nhắn tin theo cú pháp xác nhận được gửi về số điện thoại bảo vệ tài khoản

  • Lưu ý:

   • Bạn phải đăng nhập mới gửi yêu cầu được tại biểu mẫu này.
   • 1 tài khoản thay đổi CMND phải cách nhau 03 ngày.
   • Ví dụ: Ngày 1.10.2014 bạn thực hiện thay đổi số CMND, thì phải đến 0h ngày 5.10.2014 bạn mới có thể thực hiện thay đổi qua số khác.

   • Chỉ được gửi yêu cầu thay đổi CMND 3 lần trong 1 ngày.
   • Tin nhắn xác nhận sẽ bị hủy sau 30 phút nếu bạn không thực hiện thao tác.
   • Ngoài ra bạn có thể thay đổi số CMND từ trang http://id.zing.vn bằng cách chọn "Cập nhât" tại dòng CMND trong Thông tin bảo mật

 • Nếu bạn sinh sống tại nước ngoài, các thông tin cần thiết bạn sẽ phải cung cấp tại biểu mẫu này như sau:
  • Bạn sẽ phải nhập thông tin hiện tại của tài khoản và thông tin cần thay đổi
  • Bạn sẽ phải cung cấp hình ảnh giấy tờ của số CMND bảo vệ tài khoản và giấy tờ của số CMND mới cần đổi qua
  • Bạn sẽ phải cung cấp hình ảnh giấy tờ chứng minh đang sinh sống ở nước ngoài có hình ảnh của bạn(Giấy phép lái xe, Thẻ xanh, Thẻ sinh viên)
  • Nhập thông tin liên hệ, để chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với bạn qua điện thoại trong các trường hợp cần bạn bổ sung một số thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa được chính xác.

  • Lưu ý:

   • Bạn phải đăng nhập mới gửi yêu cầu được tại biểu mẫu này.
   • 1 tài khoản thay đổi CMND phải cách nhau 03 ngày.
   • Ví dụ: Ngày 1.10.2014 bạn thực hiện thay đổi số CMND, thì phải đến 0h ngày 5.10.2014 bạn mới có thể thực hiện thay đổi qua số khác.

   • Chỉ được gửi yêu cầu thay đổi CMND 3 lần trong 1 ngày.

Khôi phục thông tin bảo vệ trong tài khoản

 • Truy cập trang hotro.zing.vn
 • Chọn mục "Thông tin tài khoản"
 • Chọn mục "Mất thông tin tài khoản"
 • Trong này có 2 biểu mẫu, hỗ trợ các trường hợp mất thông tin Email bảo vệ, Số điện thoại bảo vệ hoặc đã đăng ký 1 dãy số CMND không có thật trong tài khoản
 • Nếu bạn muốn khôi phục Email và số điện thoại bảo vệ trong tài khoản
  • Bạn sẽ phải nhập thông tin hiện tại của tài khoản và thông tin mới cần điền (Email hoặc số điện thoại, hoặc cả 2)
  • Bạn sẽ phải cung cấp hình ảnh giấy tờ của số CMND bảo vệ tài khoản
  • Bạn sẽ phải cung cấp hình ảnh một loại giấy tờ (có hình ), khác với CMND hiện tại của tài khoản (VD: Giấy phép lái xe, Passport, bằng tốt nghiệp ...)
  • Nhập thông tin liên hệ, để chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong các trường hợp cần bạn bổ sung một số thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa được chính xác.
  • Bạn có thể khôi phục Email và Số điện thoại bảo vệ trong trường hợp bạn còn thông tin số CMND trong tài khoản.

  • Lưu ý:

   • Bạn không cần đăng nhập khi gửi yêu cầu được tại biểu mẫu này.
   • 1 tài khoản sau khi được cập nhật thông tin Email và số điện thoại mới tại biểu mẫu này, bạn sẽ phải chờ 3 ngày sau mới có thể thay đổi số CMND bảo vệ tài khoản.
   • Ví dụ: Ngày 1.10.2014 bạn điền thông tin Email và số điện thoại bảo vệ mới cho tài khoản, thì phải đến 0h ngày 5.10.2014 bạn mới có thể thực hiện thay đổi số CMND bảo vệ của tài khoản này.


 • Bạn muốn khôi phục thông tin trong trường hợp tài khoản không đăng ký CMND, hoặc đã đăng ký 1 dãy số CMND không có thật trong tài khoản.
  • Bạn sẽ phải gửi tất cả những thông tin bạn còn giữ lại của tài khoản:
   • Thời gian tạo tài khoản, lịch sử chuyển server, sản phẩm tham gia …
   • Lịch sử thanh toán : nạp zingxu cho tài khoản, thẻ nạp cho tài khoản
  • Sau khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ dựa vào thông tin bạn cung cấp, và có thể sẽ khóa tài khoản này trong một thời gian nhất định để đảm bảo không xảy ra việc tranh chấp tài khoản.

  • Lưu ý:

   • Bạn không cần đăng nhập khi gửi yêu cầu được tại biểu mẫu này.
   • Mọi thông tin về kết quả sẽ được chúng tôi liên hệ với bạn qua email và số điện thoại liên hệ mà bạn cung cấp.