THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN

Thay đổi thông tin bảo mật tài khoản trực tuyến là dịch vụ giúp bạn thay đổi thông tin nhanh chóng mà không cần lên trực tiếp trụ sở công ty VNG.

Bạn hãy xác định mình đang gặp trường hợp nào bên dưới để chọn biểu mẫu thích hợp:

Thay đổi thông tin bảo vệ tài khoản

Tại biểu mẫu này, chúng tôi hỗ trợ bạn thay đổi số CMND, địa chỉ Email hoặc Số điện thoại bảo vệ đã đăng ký trong tài khoản với điều kiện tài khoản có đăng ký đúng số CMND, sử dụng được Email và Số điện thoại bảo vệ trong tài khoản.
Các thông tin cần thiết cung cấp và thực hiện như sau:

 • Bạn sẽ phải nhập thông tin hiện tại của tài khoản và thông tin cần thay đổi
 • Bạn sẽ phải cung cấp hình ảnh giấy tờ của số CMND bảo vệ tài khoản và giấy tờ của số CMND mới cần đổi qua
 • Nhắn tin theo cú pháp xác nhận được gửi về số điện thoại bảo vệ tài khoản

Lưu ý:

 • Bạn phải đăng nhập mới gửi yêu cầu được tại biểu mẫu này.
 • 1 tài khoản thay đổi CMND phải cách nhau 03 ngày.
 • Ví dụ: Ngày 1.10.2014 bạn thực hiện thay đổi số CMND, thì phải đến 0h ngày 5.10.2014 bạn mới có thể thực hiện thay đổi qua số khác.

 • Chỉ được gửi yêu cầu thay đổi CMND 3 lần trong 1 ngày.
 • Tin nhắn xác nhận sẽ bị hủy sau 30 phút nếu bạn không thực hiện thao tác.
 • Khi yêu cầu đã được gửi thành công, bạn sẽ không thể hủy yêu cầu.
 • Ngoài ra bạn có thể thay đổi số CMND từ trang http://id.zing.vn bằng cách chọn "Cập nhât" tại dòng CMND trong Thông tin bảo mật

Nếu bạn đang sinh sống tại nước ngoài

Tại biểu mẫu này, chúng tôi hỗ trợ bạn thay đổi số CMND, địa chỉ Email hoặc Số điện thoại bảo vệ đã đăng ký trong tài khoản với điều kiện tài khoản có đăng ký đúng số CMND và có giấy tờ xác nhận đang sinh sống tại nước ngoài.
Các thông tin cần thiết cung cấp như sau:

 • Bạn sẽ phải nhập thông tin hiện tại của tài khoản và thông tin cần thay đổi
 • Bạn sẽ phải cung cấp hình ảnh giấy tờ của số CMND bảo vệ tài khoản và giấy tờ của số CMND mới cần đổi qua
 • Bạn sẽ phải cung cấp hình ảnh giấy tờ chứng minh đang sinh sống ở nước ngoài có hình ảnh của bạn(Giấy phép lái xe, Thẻ xanh, Thẻ sinh viên)
 • Nhập thông tin liên hệ, để chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với bạn qua điện thoại trong các trường hợp cần bạn bổ sung một số thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa được chính xác.

Lưu ý:

 • Bạn phải đăng nhập mới gửi yêu cầu được tại biểu mẫu này.
 • 1 tài khoản thay đổi CMND phải cách nhau 03 ngày.
 • Ví dụ: Ngày 1.10.2014 bạn thực hiện thay đổi số CMND, thì phải đến 0h ngày 5.10.2014 bạn mới có thể thực hiện thay đổi qua số khác.

Bạn bị mất email hoặc số điện thoại bảo vệ trong tài khoản

Tại biểu mẫu này, chúng tôi hỗ trợ các trường hợp không sử dụng được Email bảo vệ, Số điện thoại bảo vệ
Bạn sẽ có thể điền một Email và số điện thoại bảo vệ hoàn toàn mới với điều kiện tài khoản có đăng ký đúng số CMND, và các thông tin cần thiết cung cấp như sau:
 • Bạn sẽ phải nhập thông tin hiện tại của tài khoản và thông tin mới cần điền (Email hoặc số điện thoại, hoặc cả 2)
 • Bạn sẽ phải cung cấp hình ảnh giấy tờ của số CMND bảo vệ tài khoản
 • Bạn sẽ phải cung cấp hình ảnh một loại giấy tờ (có hình ), khác với CMND hiện tại của tài khoản (VD: Giấy phép lái xe, Passport, bằng tốt nghiệp ...)
 • Nhập thông tin liên hệ, để chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong các trường hợp cần bạn bổ sung một số thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa được chính xác.
 • Sau khi gửi yêu cầu thành công, kiếm tra thông tin hợp lệ, tài khoản sẽ bị khóa 1 ngày trước khi được cập nhật thông tin mới.

Lưu ý:

 • Bạn không cần đăng nhập khi gửi yêu cầu được tại biểu mẫu này.
 • 1 tài khoản sau khi được cập nhật thông tin Email và số điện thoại mới tại biểu mẫu này, bạn sẽ phải chờ 3 ngày sau mới có thể thay đổi số CMND bảo vệ tài khoản.
 • Ví dụ: Ngày 1.10.2014 bạn điền thông tin Email và số điện thoại bảo vệ mới cho tài khoản, thì phải đến 0h ngày 5.10.2014 bạn mới có thể thực hiện thay đổi số CMND bảo vệ của tài khoản này.

Bạn bị mất số CMND bảo vệ trong tài khoản

Với biểu mẫu này, chúng tôi sẽ tiếp nhận các trường hợp tài khoản không đăng ký CMND, hoặc đã đăng ký 1 dãy số CMND không có thật trong tài khoản với điều kiện bạn có thể cung cấp một số thông tin khác về tài khoản này.

 • Bạn sẽ phải gửi tất cả những thông tin bạn còn giữ lại của tài khoản:
  • Thời gian tạo tài khoản, lịch sử chuyển server, sản phẩm tham gia …
  • Lịch sử thanh toán : nạp zingxu cho tài khoản, thẻ nạp cho tài khoản
 • Sau khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ dựa vào thông tin bạn cung cấp, và có thể sẽ khóa tài khoản này trong một thời gian nhất định để đảm bảo không xảy ra việc tranh chấp tài khoản.

Lưu ý:

 • Bạn không cần đăng nhập khi gửi yêu cầu được tại biểu mẫu này.
 • Mọi thông tin về kết quả sẽ được chúng tôi liên hệ với bạn qua email và số điện thoại liên hệ mà bạn cung cấp.

Trong trường hợp bạn không có những giấy tờ chứng minh được các thông tin bảo vệ tài khoản, nhưng trong quá trình tham gia sản phẩm, bạn có thực hiện các thanh toán, chúng tôi sẽ dựa trên những thông tin bạn cung cấp để xác minh bạn có phải là chủ sở hữu đối với tài khoản này hay không. Lúc này bạn vui lòng chuẩn bị các thông tin sau để giúp chúng tôi hỗ trợ bạn được nhanh chóng hơn.

 • Tất cả thẻ nạp hoặc giao dịch zing xu trong 2 tháng liên tiếp gần nhất tính từ ngày hiện tại (VD: ngày bạn gửi yêu cầu là 30/10 thì phải có tất cả thẻ nạp hoặc giao dịch zing xu từ 30/08 - 30/10)

 • Nếu thanh toán bằng Internet banking, bạn cung cấp sao kê ngân hàng trong 2 tháng gần nhất (sao kê có mộc Ngân hàng hoặc sao kê online đều được) và CMND chủ tài khoản ngân hàng.

 • Địa chỉ đại lý Zing Xu, số Zing Xu đã nạp, game đang tham gia, nhân vật, máy chủ, email đăng ký tài khoản.