Khi đã có tài khoản ZingID, bạn có thể tham gia tất cả các sản phẩm của VNG, và dùng tài khoản này để tiến hành thanh toán nạp Zingxu bằng thẻ Zing, thanh toán trực tuyến, thanh toán qua đại lý eSale hoặc nạp Zingxu bằng cách nhắn tin SMS.

Dưới đây là chú thích của một số cụm từ được sử dụng trong các hình thức thanh toán :

 

ZingXu

Là đơn vị tiền chung của VNG, dùng để sử dụng hoặc quy đổi trong các dịch vụ có tính phí (game online, mạng xã hội Zing Me,...)

Ngoài ra ZingXu còn được sử dụng trong các dịch vụ do đối tác của VNG cung cấp. Giá trị quy đổi: 100 VNĐ mua được 1 ZingXu.

 

Thẻ Zing

Là loại thẻ cào trả tiền trước, do VNG phát hành với các loại mệnh giá: 10.000 VNĐ; 20.000 VND; 50.000 VNĐ; 60.000 VND; 100.000 VNĐ; 120.000 VND; 200.000 VNĐ; 500.000 VNĐ

 

Thanh toán trực tuyến

Là dịch vụ cho phép bạn sử dụng thẻ ATM để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ trực tiếp trên các website của công ty VNG, dịch vụ này có kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến của Ngân hàng phát hành thẻ.

Cơ chế bảo mật của dịch vụ Thanh Toán Trực Tuyến thường là mã xác minh OTP (One time pasword), được gửi về số điện thoại của bạn khi đăng ký thẻ ATM với Ngân hàng phát hành.

 

Đại lý Esale

Esale là một kênh bán ZingXu trực tiếp vào tài khoản Zing ID của VNG.  

Bạn có thể nạp ZingXu với số lượng lớn không cần phải cào thẻ, không bị sai mã thẻ rất thuận lợi và nhanh chóng.